Cigány Írószövetség és Nemzeti
                 (Köz) Művelődési Társaság
MENÜ

 

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

közhasznúsági jelentése a 2017-es esztendőről

 

 1. Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 0 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet pályázati úton részesült működési támogatásban

 

 1. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 0.-Ft

 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.

 

 1. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

800 000.- Ft     célszerinti támogatást nyertünk az EMMI-től  a DIKHES-

                        LÁTOD  c.folyóirat  2017 évi megjelentetésére

350 000.- Ft     könyvkiadási támogatást nyertünk az NEMZ-KUL pályázattal  novelláskötet

                        megjelentetésére

400.000.-   Ft   támogatásban részesültünk az NKA-tól, verseskötet megjelentetésére

450.000.- Ft     célszerinti támogatást nyertünk az NKA-tól pályázati úton, a XV. Cigány Vers- és 

                        Prózamondó verseny megrendezésére

400.000.- Ft    támogatást kaptunk az MMA-tól könyvkiadásra

700.000.- Ft    célszerinti támogatásban részesítette az EMET ROM-RKT a Rendhagyó irodalomórák:. 

                        „Irodalommal a rasszizmus ellen” című országjáró előadás-sorozatunkat

150.000.- Ft     támogatást a Dunavarsányi Önkormányzattól

  34.000.- Ft     támogatásunk volt a NEA-tól a 2016 évi adományok után

  16.000.- Ft     a NAV-tól,  az 2016 évi 1%

 

 1. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki.

 

 1. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2008. decemberében alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját, s megismertesse minél szélesebb közben a cigányság kultúráját.

 

TEVÉKENYSÉGÜNK 2017-BEN:

Mivel nem rendelkeztünk jelentős anyagi bázissal, ezért programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes közreműködésével végeztük.

A CINKT színvonalas programokat megvalósított meg 2017-ben is.

Alaptevékenységünk kiemelt része a romani kultúra és nyelv ápolása és továbbfejlesztése. 

A Társaság kezdettől fogva teret adott a tehetséges fiatalok kibontakozásának. 2017-ben már 15. alkalommal rendeztük meg az Országos Cigány Vers- és Prózamondó versenyt, A felhívásban kértük a jelentkezőket, hogy egy mű előadása cigány nyelven hangozzék el. Mint tudjuk, a cigányok jelentős hányada nem beszéli a nyelvet. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy cigánygyerekeknek meghirdetett szavalóversenyen minden résztvevőtől elhangozzék egy, az anyanyelvén előadott mű. 2017--ben  is folytathattuk az országjárásunkat  közép-és általános iskolákban rendhagyó irodalomórát tartottunk az ország 10 településén, valamint író olvasó találkozón is bemutathattuk a Szervezetünk gondozásában megjelent könyveket. Novemberben volt az első olyan író-olvasó találkozónk, melyet képzőművészeti tárlattal kötözzünk össze.

           A tehetséggondozás és ennek keretében a készségfejlesztés szerves részét képezi a CINKT mindennapi tevékenységének, így mára széles kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk.

Társaságunk 2017-ben is szerény anyagi lehetőségeihez képest, igen színvonalas programmal teli évet zárt. Író-olvasó találkozóink mindig kétnyelvűek és teltházas rendezvények. Nagy lehetőség a Társaságunk számára, hogy folytathattuk a CINKT folyóiratának a DIKHES – LÁTOD c. folyóiratnak a megjelentetését az EMMI támogatásával. A Könyvkiadás terén is előreléphettünk. Sikerült egy novellás és két verseskötetet megjelentetnünk.

          A Tanodánk is elkészült. Áprilisban volt a hivatalos megnyitónk. Ott is rendszeresen tartunk foglakozásokat, tanórákat általános iskolások számára.

          Az elmúlt évben is minden programunkat tagjaink jelentős társadalmi munkájának köszönhetően tudtuk megoldani.  Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni.

                                                                                                     

Dunavarsány, 2018. május 25.                                                            

                                                                                                         Ruva Pál Sándor

                                                                                                                 elnök

 

Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2018. május 25-én megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

 

                         **********************************************************************

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

            közhasznúsági jelentése a 2016-ös esztendőről

 

 1. Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 0 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet pályázati úton részesült működési támogatásban

 

 1. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 0.-Ft

 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.

 

 1. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

800 000.- Ft     célszerinti támogatást nyertünk az EMMI-től  a DIKHES-

                        LÁTOD  c.folyóirat  2016-2017 évi megjelentetésére

400 000.- Ft     könyvkiadási támogatást nyertünk az NEMZ-KUL pályázattal  novelláskötet

                        megjelentetésére

300.000.-   Ft   támogatásban részesültünk az NKA-tól, hogy pavilont bérelhessünk az Ünnepi

                        Könyvhétre és író-olvasó találkozókat rendezzünk

400.000.- Ft     célszerinti támogatást nyertünk az NKA-tól pályázati úton, a XIV. Cigány Szavalóverseny

                        megrendezésére

500.000.- Ft    célszerinti támogatásban részesítette az NRSZH a Rendhagyó irodalomórák c. 

                        országjáró előadás-sorozatunkat

 

 1. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki.

 

 1. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2008. decemberében alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját.

 

TEVÉKENYSÉGÜNK 2016-BAN:

 

Mivel nem rendelkeztünk jelentős anyagi bázissal, ezért programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes közreműködésével végeztük.

A CINKT színvonalas programokat megvalósított meg 2016-ban.

Alaptevékenységünk kiemelt része a romani kultúra és nyelv ápolása és továbbfejlesztése. 

A Társaság kezdettől fogva teret adott a tehetséges fiatalok kibontakozásának. 2016-ben már 14. alkalommal rendeztük meg az Országos Cigány Vers és Prózamondó versenyt, A felhívásban kértük a jelentkezőket, hogy egy mű előadása cigány nyelven hangozzék el. Mint tudjuk, a cigányok jelentős hányada nem beszéli a nyelvet. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy cigánygyerekeknek meghirdetett szavalóversenyen minden résztvevőtől elhangozzék egy, az anyanyelvén előadott mű. Jó 2016--ben folytathattuk az országjárásunkat  közép-és általános iskolákban rendhagyó irodalomórát tartottunk az ország 8 városában, valamint író olvasó találkozón is bemutathattuk a Szervezetünk gondozásában megjelent könyveket.

A műhelymunkákon, a szavalóversenyeken túlmenően, a CINKT a fiatal írókat is igyekszik támogatni a nyomdai megjelenés elősegítésével. A tehetséggondozás és ennek keretében a készségfejlesztés szerves részét képezi a CINKT mindennapi tevékenységének, így mára széles kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk.

Társaságunk 2015-ben is szerény anyagi lehetőségeihez képest, igen színvonalas programmal teli évet zárt. Író-olvasó találkozóink mindig kétnyelvűek és teltházas rendezvények. Nagy lehetőség a Társaságunk számára, hogy folytathattuk a CINKT folyóiratának a DIKHES – LÁTOD c. folyóiratnak a megjelentetését az EMMI támogatásával. A Könyvkiadás terén is előreléphettünk. Sikerült egy novellás kötetet megjelentetnünk.  .

Már második alkalommal volt önálló pavilonunk a Vörösmarty téren, az Ünnepi Könyvhéten. Színpadon is volt lehetőségünk bemutatni a cigány irodalmat.

 

Az elmúlt évben is minden programunkat tagjaink jelentős társadalmi munkájának köszönhetően tudtuk megoldani.  Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni.                                                                                                     

Dunavarsány, 2017. május 12.

                                                                                                         Ruva Pál Sándor

                                                                                                                 elnök 

 Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2017. május 12-án megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

                   

 

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

közhasznúsági jelentése a 2015-ös esztendőről

 

 1. Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 0 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet pályázati úton részesült működési támogatásban

 

 1. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 0.-Ft

 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.

 

 

 1. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

350 000.- Ft     működési támogatást kaptunk az EMET- NEMZ-CISZ-15 pályázaton

200 000.- Ft     célszerinti támogatást nyertünk az EMET-től  NEMZ-KUL-15 pályázaton a DIKHES-

                        LÁTOD  c.folyóirat első és második lapszámának megjelentetésére    

500 000.- Ft     könyvkiadási támogatást nyertünk az NKA pályázatán a Túl az időn c. verseskötet

                        megjelentetésére

80.000.-   Ft     támogatásban részesültünk az NKA-tól, hogy pavilont bérelhessünk az Ünnepi

                        Könyvhétre

350.000.- Ft     célszerinti támogatást nyertünk az NKA-tól pályázati úton, a Cigány Szavalóverseny

                        megrendezésére

400.000.- Ft    célszerinti támogatásban részesítette az NRSZH a Rendhagyó irodalomórák c. 

                        országjáró előadás-sorozatunkat

 

 1. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki.

 1. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2008. decemberében alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját.

TEVÉKENYSÉGÜNK 2015-BEN: 

Mivel nem rendelkeztünk jelentős anyagi bázissal, ezért programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati révén végeztük.

A CINKT szép programokat megvalósított az 2015-ös évben is.

Alaptevékenységünk kiemelt része a romani kultúra és nyelv ápolása és továbbfejlesztése  Többek között e műhely munkánk járult hozzá a teljes Biblia lovári nyelvre való lefordításához, mely nemzetközi szinten is kiemelkedő eredmény volt.

 

A Társaság kezdettől fogva teret adott a tehetséges fiatalok kibontakozásának. 2015-ben már XIII. alkalommal rendeztük meg az Országos Cigány vers és prózamondó versenyt, A felhívásban kértük a jelentkezőket, hogy egy mű előadása cigány nyelven hangozzék el. Mint tudjuk, a cigányok jelentős hányada nem beszéli a nyelvet. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy cigány gyerekeknek meghirdetett szavalóversenyen minden résztvevőtől elhangozzék egy, az anyanyelvén előadott mű. Jó volt hallani, hogy egyre bátrabbak azok is, akik még csak itt a szavaló versenyen szólalnak meg roma nyelven, de hiszen ez a cél, hogy utána már saját közösségükben is büszkén vállalják származásukat, nyelvüket.

2015--ben négy alkalommal volt alkalmunk közép-és általános iskolákban rendhagyó irodalomórát tartani.

A műhelymunkákon, a szavalóversenyeken túlmenően, a CINKT a fiatal írókat is igyekszik támogatni a nyomdai megjelenés elősegítésével. A tehetséggondozás és ennek keretében a készségfejlesztés szerves részét képezi a CINKT mindennapi tevékenységének, így mára széles kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk.

Társaságunk 2015-ben is szerény anyagi lehetőségeihez képest, igen színvonalas programmal teli évet zárt. Író-olvasó találkozóink mindig kétnyelvűek és teltházas rendezvények. Nagy lehetőség a Társaságunk számára, hogy végre megjelenhetett a CINKT folyóirata a DIKHES – LÁTOD. Az EMET  NEMZ-KUL 2015-ös pályázatán mindössze két lapszám kiadására kaptunk lehetőséget, de nagyon bízunk abban, hogy 2016-ban folytathatjuk, s a folyóiratunk  a szervezetünk fennállásának évfordulójára már több lapszámmal is büszkélkedhet.

A Könyvkiadás terén is előreléphettünk. Sikerült egy kétnyelvű tükörfordítást megjelentetnünk az MMA jóvoltából. A csodálatos mesebirodalom c sorozatból a MINDEN NAPRA MONDÓKA = PE SAKO DYES JEK PHENDIMO címmel.  A szépirodalom palettáját is bővíthettük egy szép verses kötettel, a TÚL AZ IDŐN  c. megjelentetésével, melyhez az NKA támogatását élvezhettük.

Először volt önálló pavilonunk a Vörösmarty téren az Ünnepi Könyvhéten. Színpadon is voltr lehetőségünk bemutatni a cigány irodalmat és nagyon nagy örömmel fogadta a hallgatóság az autentikus cigány tánccsoport bemutatóját.

 

Az elmúlt évben is minden programunkat tagjaink jelentős társadalmi munkájának köszönhetően oldottunk meg.  Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni. 

Dunavarsány, 2016. május 

                                                                                                                      Ruva Pál sk

                                                                                                                           elnök

Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2016. május 6-án megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

***

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

közhasznúsági  szöveges jelentése a 2014-es esztendőről

 1. Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 0 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 1. Költségvetési támogatás felhasználása

2014-ben a sikeres pályázatainknak köszönhetően az elmúlt évre kitűzött céljainkat sikeresen megvalósítottuk. Köszönet a társadalmi munkában nagyon sokat segítő önkénteseinknek, akik nélkül nem tudtuk volna ilyen sikeresen megvalósítani a vidéki rendhagyó irodalmi óráinkat, melyeket Békés megye több településén is megtartottunk. A vidéki műsorok mellett voltunk Budapesten a XIX. Kerületben, a IX. és a XII. kerületben, az Onkológiai Intézetben, ahol a reményt vesztett betegeknek és az ott dolgozóknak tartottunk színvonalas  irodalmi, zenés délutánt. 

 1. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben más  forrásokból nem jutott bevételhez:

- tagdíjak 0.-Ft 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.

 1. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke  

A tárgyévben a szervezetünk pályázat útján a  Dunavarsányi Önkormányzattól kapott 80.000.- Ft-ot működési  kiadásokra, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától 500.000.- Ft  roma kulturális műsor-sorozat megvalósítására.  A Magyar  Művészeti Akadémia is támogatta  300.000.- Ft-tal egy kiadványunk megjelentetését, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól 4 könyv kiadására pályáztunk sikeresen 1.800.000.- Ft összegre.

 1. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki. 

 1. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2008. decemberében alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját. Minden programunk a közhasznúság jegyében zajlik. Programjaink ingyenesek. A tehetséggondozás kiemelt cél a szervezetünk életében.

 TEVÉKENYSÉGÜNK 2014-ben: 

Mivel nem rendelkeztünk jelentős anyagi bázissal, ezért programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati révén végeztük.

A CINKT számos programot megvalósított az elmúlt évben is.

Alaptevékenységünk kiemelt része a roma kultúra és nyelv ápolása és továbbfejlesztése   

A Társaság kezdettől fogva teret adott a tehetséges fiatalok kibontakozásának. Már 12. alkalommal rendeztük meg április 11-én az. Országos Cigány Vers - és Prózamondó Versenyt. Sajnos a cigányok jelentős hányada nem beszéli a nyelvet. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy a cigánygyerekeknek meghirdetett szavalóversenyen lehetőleg minden résztvevőtől elhangozzék egy, az anyanyelvén előadott mű. Célunk, hogy a fiatalok saját közösségükben is büszkén vállalják származásukat, nyelvüket.

Decemberben Békésmegyében jártunk több Általános Iskolában az „Irodalommal és dallal a rasszizmus ellen”  c. rendhagyó irodalmi óránkkal.

Februárban a már említett Onkológiai Intézetben és, a Kispesti Kaszinóban a XIX. kerületi roma közösségnek mutattuk be műsorunkat.

         Partnerkapcsolataink révén ( Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért Egyesület, Grizhipe Cigány Néprajzi és Nyelvmívelő Egyesület )

Az Írószövetség a hazai cigányság aktuális helyzetét kutatva megoldási javaslatokat dolgozott ki számos területen, érintve a nevelést, kultúrát, képzést, oktatást, nem megfeledkezve a szociális tevékenységről, valamint a jogi érdekvédelemről. Az Irodalmi roadshaw-t folytattuk. A műhelymunkákon, a szavalóversenyeken túlmenően, a CINKT a fiatal írókat is igyekszik támogatni a nyomdai megjelenés elősegítésével. A tehetséggondozás és ennek keretében a készségfejlesztés szerves részét képezi a CINKT mindennapi tevékenységének, így mára széles kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk.

Társaságunk 2014-ben szerény anyagi lehetőségeihez képest, igen színvonalas programmal teli évet zárt .Már hagyományosan szinte minden programunkat társadalmi munkával oldottunk meg, mert nincsenek fizetett munkatársaink.  Író-olvasó találkozóink, rendezvényeink mindig kétnyelvűek és teltházasak. 

Rendezvényeink minden esetben ingyenesek, s arra törekszünk, hogy minél több helyre, több településre tudjunk eljutni az irodalmi műsorainkkal. Ahogyan azt Balog Zoltán miniszter úr is mondta, az út a kultúrán keresztül vezet a másság megismeréséhez. 

Dunavarsány, 2015. május 18.

                                                                     Ruva Pál Sándor

                                                                             elnök

Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2015. május  18-án megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

                                                       ***********************************

 

 

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről  

1.      Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 0 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

2.      Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet kapott működési  támogatást

3.      Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 0.-Ft

      4.      Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.

5.      Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke  

300 000.- Ft működési támogatást kaptunk az NEA-tól

900 000.- Ft célszerinti támogatást nyertünk az EMET-től  Nemzeti Tehetség Program

    által meghírdetett pályázaton  3 napos tehetségkutató rendezvényre,        

    melynek címe : Mutasd meg ki vagy!

900 000.- Ft  könyvkiadási támogatást nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától

   6.      Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki.

     7.      Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2008. decemberében alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját.

 TEVÉKENYSÉGÜNK 2012-BEN:

Mivel nem rendelkeztünk jelentős anyagi bázissal, ezért programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati révén végeztük.

A CINKT számos programot megvalósított az elmúlt évben is.

Mivel alaptevékenységünk kiemelt része a romani kultúra és nyelv ápolása és továbbfejlesztése  Többek között e műhely munkánk járult hozzá a teljes Biblia lovári nyelvre való lefordításához, mely nemzetközi szinten is kiemelkedő eredmény.

 

A Társaság kezdettől fogva teret adott a tehetséges fiatalok kibontakozásának. 2012-ben már X. alkalommal rendeztük meg az Orsszágos Cigány Szavalóversenyt, s  2012. június utolsó napjaiban a Mutasd meg ki vagy! programot  a Nemzeti Tehetség Program pályázatának köszönhetően.

            Részt vettünk a kispesti önkormányzat felnőttképzési programjaiban, az iskolából kimaradt roma asszonyok számára rendszeres korrepetálást tartottunk az alapvető olvasási és írási készségek elsajátítására. Partnerkapcsolataink révén ( Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért Egyesület, Grizhipe Cigány Néprajzi és Nyelvmívelő Egyesület )

Az Írószövetség a hazai cigányság aktuális helyzetét kutatva megoldási javaslatokat dolgozott ki számos területen, érintve a nevelést, kultúrát, képzést, oktatást, nem megfeledkezve a szociális tevékenységről, valamint a jogi érdekvédelemről. Az Irodalmi roadshow-t folytattuk Pest megyében. A műhelymunkákon, a szavalóversenyeken túlmenően, a CINKT a fiatal írókat is igyekszik támogatni a nyomdai megjelenés elősegítésével. A tehetséggondozás és ennek keretében a készségfejlesztés szerves részét képezi a CINKT mindennapi tevékenységének, így mára széles kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk.

Társaságunk 2012-ben szerény anyagi lehetőségeihez képest, igen színvonalas programmal teli évet zárt .A 2012. évi minimális működési  támogatásunkat sajnos nagyon későn november közepén kaptuk meg, s így szinte minden programunkat társadalmi munkával oldottunk meg. A felhívásban kértük a jelentkezőket, hogy egy mű előadása cigány nyelven kötelező a versenyzők számára. Mint tudjuk, a cigányok jelentős hányada nem beszéli a nyelvet. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy cigány gyerekeknek meghirdetett szavalóversenyen minden résztvevőtől elhangozzék egy, az anyanyelvén előadott mű. Jó volt hallani, hogy egyre bátrabbak azok is, akik még csak itt a szavaló versenyen szólalnak meg roma nyelven, de hiszen ez a cél, hogy utána már saját közösségükben is büszkén vállalják származásukat, nyelvüket.

Író-olvasó találkozóink mindig kétnyelvűek és teltházas rendezvények. 

Részt vettünk a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság Baráti Társasága II. összejövetelén, ahol a CINK tagjai színvonalas irodalmi műsort adtak.

 Taksony, 2013. április 18

                                                                                                                      Ruva Pál sk

                                                                                elnök 

Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2013 március  18-án megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 


-****************************************************

******************************

 

 

 

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

 

 1. 1. Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 25.200 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 1. 2. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet semmilyen állami támogatást nem kapott. 

1.  3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 25.200

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mindösszesen: 25.200 Ft.

 1.4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések. 

 1. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Tárgyévben szervezetünk ezen a címen semmilyen támogatást nem kapott.

 1. 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki.

 1. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2008. decemberében alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját.

TEVÉKENYSÉGÜNK 2009-BEN:

 Újonnan alakult szervezetként nem rendelkezünk anyagi bázissal, s a pályázati forrásokhoz sem juthattunk hozzá, ezért induló programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati tőkéjére építve végeztük.

 PILOT programként a szervezetünknek székhelyén, Taksonyban bekapcsolódtunk a ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom szervezésében megrendezésre kerülő Országos Cigány Szavalóverseny szervezésében, lebonyolításában.

Emellett részt vettünk a kispesti önkormányzat felnőttképzési programjaiban, az iskolából kimaradt cigányasszonyok számára rendszeres korrepetálást tartottunk az alapvető írási és olvasási készségek elsajátítására.

 Partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Cigány Tudományos és Művészeti Társasággal.

 A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság munkatársaival közösen részt vettünk a XIX. kerületi “Mihály-napi búcsún”.Külön sátorban a cigány hagyományos kultúrát és művészetet bemutató kiadványokkal, plakátokkal stb. 

Taksony, 2010. 02.08.                                    

                                                                                               Ruva Pál

                                                                                                  elnök

 Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2010. február 8-án megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

 

***************************************************

 

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

 

 1. 1. Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 0 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 1. 2. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet semmilyen állami támogatást nem kapott.

 1. 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 0.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mindösszesen :0.- Ft.

 1. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.

 1. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Tárgyévben szervezetünk ezen a címen semmilyen támogatást nem kapott.

 1. 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki.

 1. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk  azzal a céllal alakult, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját.

TEVÉKENYSÉGÜNK 2010-BEN:

 Mivel nem rendelkeztünk anyagi bázissal, s a pályázati forrásokhoz sem juthattunk hozzá, ezért induló programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati révén végeztük.

 PILOT programként a szervezetünknek székhelyén, Taksonyban bekapcsolódtunk a ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom szervezésében megrendezésre kerülő Országos Cigány Szavalóverseny szervezésében, lebonyolításában.

 Emellett részt vettünk a kispesti önkormányzat felnőttképzési programjaiban, az iskolából kimaradt cigányasszonyok számára rendszeres korrepetálást tartottunk az alapvető írási és olvasási készségek elsajátítására.

 A Magyar Írószövetséggel közös rendezésben könyvbemutatót rendeztünk. 2010. febr. 19-én.

 Író- olvasó találkozót szerveztünk az Országos Onkológiai Intézetben 2010. szept. 7-én.

Partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Cigány Tudományos és Művészeti Társasággal.

Részt vettünk a CTMT XX. Jubileumi Konferenciájának megszervezésében, mely 2010. okt 25-26-án került  megrendezésre.

A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság munkatársaival közösen részt vettünk a XIX. kerületi “Mihály-napi búcsún”.Külön sátorban a cigány hagyományos kultúrát és művészetet bemutató kiadványokkal, plakátokkal stb.

Taksony, 2011 02.04.

                                                                                  Ruva Pál

                                                                                     elnök

 Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2011. február 4-én megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

                                                                         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

 

 1. 1. Számviteli beszámoló

A Cigány Írószövetség és nemzeti (köz) Művelődési Társaság a 2008 decemberében alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 0 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 1. 2. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet kapott működési  támogatást 

 1. 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 0.-Ft

 1. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk semmilyen jogcímen nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.

 1. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

100 000.- Ft működési támogatást kaptunk az NCA-tól

600 000.- Ft  könyvkiadási támogatást nyertünk a MACIKA-tól

 1. 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki. 

 1. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2008. decemberében alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a cigányság társadalmi integrációját.

TEVÉKENYSÉGÜNK 2011-BEN:

Mivel nem rendelkeztünk jelentős anyagi bázissal, ezért programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati révén végeztük. 

PILOT programként a szervezetünknek székhelyén, Taksonyban bekapcsolódtunk a ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom szervezésében megrendezésre kerülő Országos Cigány Szavalóverseny szervezésében, lebonyolításában.

 Emellett részt vettünk a kispesti önkormányzat felnőttképzési programjaiban, az iskolából kimaradt cigányasszonyok számára rendszeres korrepetálást tartottunk az alapvető írási és olvasási készségek elsajátítására.

 Író- olvasó találkozót szerveztünk a

Honvéd Kulturális Központban Budapesten

2011. április 15-én

2011. július  16-án

Petőfi Sándor Műv. Házban Taksonyban

2011. november 4-én

 

Pest megye több településén az Irodalmi road shaw- tartottunk

 

2011. szeptember   30.     Ráckeve              Művelődési Ház

2011. október           7.     Dömsöd              Művelődési Ház

2011  október         14.     Örkény                Művelődési Ház

2011. október          28.    Bugyi                  Művelődési Ház

2011. november        4.    Taksony               Művelődési Ház

2011. november      11.    Pilisvörösvár         Művelődési Ház

2011. november      18.    Vác                        Művelődési Ház

2011. november      25.    Dabas                    Művelődési Ház

 

Partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Cigány Tudományos és Művészeti Társasággal.

Részt vettünk a CTMT XXI. i Konferenciáján, s a szervezésben is közreműködtünk, mely

2011. október 6-8-ig került megrendezésre.

2011. november 5-én  Szlovákiában Komarnoban megrendezett Roma Konferencián is  résztvettünk.

A Cigány Tudományos és Művészeti Társaság munkatársaival közösen a  XIX. kerületi “Mihály-napi búcsún”.Külön sátorban a cigány hagyományos kultúrát és művészetet bemutató kiadványokkal, plakátokkal stb. 

Taksony, 2012. 02.03.

                                                                             Ruva Pál

                                                                                                                                                                                                                                                                  elnök

 Záradék:* A közhasznúsági jelentést a CINKT a  2012. február 8-án megtartott ülésén ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

 

 

                       *****************

 Kiállítás és könyvbemutató

        2018. március 20.  16 óra

              a Pesti Vigadó

      részletek a Rendezvényeknél

 • 1 %
  2018-03-13 23:09:15

  Tisztelt Adományozók, 1%-ot felajánlók!

  Örömmel értesítjük minden kedves támogatónkat,

  hogy Egyesületünk jogosult az 1% fogadására.

  Adószámunk: 18723919-1-13

 • ÍRÓ - OLVASÓ TALÁLKOZÓK ŐSSZEL
  2017-08-31 14:30:46  *********

  Békés megyei 

        körutunk  

   

    2017. szeptember

        12-én     16 óra     

  Medgyesegyháza Művelődési

         Ház és Könyvtár

                   ***

    2017. szeptember  

         13-án 17 óra    

    Gádoros  Justh Zsigmond

  Művelődési Ház és Könyvtár

               ***

    2017. szeptember  

        14-én  17 óra    

  Elek    Városi Könyvtár

   

  ******************************

 • TANODA - AVATÓ
  2017-04-19 14:44:15

  ÁPRILIS 1-én 11 órakor volt a Tanoda hivatalos megynyitója

     https://www.youtube.com/watch?v=-DL_DkkMTZM

   

 • XV. JUBILEUMI SZAVALÓVERSENY
  2017-02-25 00:00:00

  ÁPRILIS 8-ÁN DUNAVARSÁNYBAN

  részletek a Rendezvényeknél

   

 • 1 %
  2017-02-12 13:12:35

  Tisztelt Adományozók, 1%-ot felajánlók!

  Örömmel értesítjük minden kedves támogatónkat, hogy Egyesületünk

  jogosult az 1% fogadására.

  Adószámunk: 18723919-1-13

  Támogatóinknak köszönjük felajánlásaikat

  Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság

 • RUVA - TANODA
  2016-11-17 22:09:28


   Régóta dédelgetett álmom válik valóra !!!

  Önerőből és nemzeti összefogással tavasz óta építjük a TANODÁT. Évek óta tervezgettem, hogy egy olyan TANODÁT indítok a Cigány Írószövetség égisze alatt, melyben a hátrányos helyzetű gyerekeknek tudunk majd egy olyan biztos pontot nyújtani, ahová bármikor benyithatnak. Ha kell segítünk a tanulásban.

  Segítünk felkészüni az Országos Cigány Szavalóversenyre.Beszélgetünk az életről, mind arról, amire az iskolában nincs idő. Ha a lovari nyelvet szeretné valaki megtanulni, akkor itt, a RUVA-TANODÁBAN arra is lesz lehetőség.   

  (KÉPEK A GALÉRIÁBAN)

 • M E G J E L E N T
  2016-02-20 15:53:13

  Az Írószövetség

  DIKHES-LÁTOD c. folyóiratának

  1. száma megjelent

 • TÁMOGATÓINK
  2015-03-10 20:44:37

  EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

  NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

  MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

 • M E G J E L E N T

    A DIKHES.-LÁTOD c.

   folyóirat legújabb száma 

        

Asztali nézet